Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

Vrijdag 29 januari 2021
Webinar
Vanaf: 14.00 uur

De bouw tijdens en na de coronacrisis

De bouw is tijdens de coronacrisis grotendeels buiten schot gebleven. De totale productie is slechts licht gekrompen en de ontwikkeling van voorlopende indicatoren in het afgelopen jaar wijst ook niet op een sterke teruggang van de productie dit jaar. Hoe is deze ontwikkeling te verklaren en waarom wijkt het beeld hier duidelijk af van de ervaringen tijdens eerdere economische crises? Welke onderdelen van de bouwproductie zijn beïnvloed door de coronacrisis en waar zijn andere factoren bepalend geweest voor het verloop? Wat zijn de gevolgen van het geleidelijk afbouwen van steunregelingen van de overheden dit jaar voor de klanten van de bouw? Komen de lagere overheden financieel in de knel dit jaar en werkt dit door naar de infrastructuur? Wat betekent het stikstofdossier voor de infrasector op korte en middellange termijn? Hoeveel woningen bouwen wij de komende jaren en wat betekent het reeds afgesproken overheidsbeleid voor de productie in deze periode? Welke rol speelt de energietransitie in het productiebeeld van de bouw? En, ten slotte: wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de werkgelegenheid in de sector in de komende jaren?

Paneldebat: Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode

Er staan brandende kwesties op de woonagenda voor de komende kabinetsperiode. Wat gaat een nieuwe regeerperiode brengen voor de Nederlandse woningmarkt? Hoe ziet de omgeving eruit en vooral wat zal de beleidsinzet worden in de komende jaren? Hoe gaat de nieuwe regering de schaarste op de woningmarkt te lijf, welke maatregelen kunnen zorgen voor een betere betaalbaarheid en voor een betere toegankelijkheid van het wonen? Wordt de fiscaliteit anders ingericht voor huiseigenaren? Moet de verhuurderheffing voor corporaties worden beperkt of afgeschaft? Blijft het zwaartepunt van het woonbeleid bij de gemeenten liggen in samenwerking met de provincies of is meer sturing vanuit het Rijk nodig? Kan de regeldruk worden verlaagd of is juist meer overheidsinterventie aangewezen? En hoe worden de doelen rond duurzaamheid gerealiseerd? Gaan wij het redden met de wijkgerichte aanpak en zo ja welke instrumenten moeten meer of vaker worden ingezet? En hoe houden wij het haalbaar en betaalbaar?

Deze vragen komen aan bod tijdens het paneldebat ‘Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode’.

Deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB richt zich op iedereen die betrokken is bij strategie en beleid van bedrijven en organisaties in en rond de bouw. Bouwbedrijven, toeleveringsbedrijven, werknemers- en brancheorganisaties, dienstverleners in de bouw, financiële instellingen en overheden worden geïnformeerd over de te verwachten omvang en samenstelling van de bouwproductie.

Programma

14.00
Welkom

Sven Kockelmann – Journalist

14.10
Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid

Taco van Hoek – Directeur EIB

14.45
Kansrijk woningmarktbeleid: een visie vanuit het EIB
15.00
Videopresentatie ‘Verkiezingsprogramma’s in beeld’ met Keynote speech ‘Het Nederlandse woningmarktbeleid’

Kajsa Ollongren – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15.15
Paneldebat ‘Woningmarktbeleid in de komende regeerperiode’ met woordvoerders Wonen in de Tweede Kamer o.l.v.
Sven Kockelmann

Daniel Koerhuis – VVD

Henk Nijboer – PvdA

Paul Smeulders – GroenLinks

Julius Terpstra – CDA

16.30
Sluiting

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via https://www.eib.nl/aanmelden-congres-verwachtingen/.
Deelname aan het webinar is kosteloos. Indien u een gedrukt exemplaar wenst van de publicatie ‘Verwachtingen
bouwproductie en werkgelegenheid 2021’, dan kunt u dit na het webinar via onze website bestellen.

Locatie

In verband met Covid-19 is het jaarcongres dit jaar niet op locatie, maar digitaal middels een webinar. Een aantal dagen voorafgaand aan het webinar ontvangt u van ons de link waarmee u het webinar kunt bijwonen.