Werkdruk onder UTA-personeel

Categorie:

Beschrijving

24.09.2019

In opdracht van DB CAO heeft het EIB een onderzoek uitgevoerd onder UTA-werknemers met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden en werkdruk. Het onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de vraag welke problemen er spelen onder UTA-personeel en hoe deze volgens werkgevers en werknemers het best kunnen worden opgelost. De resultaten zijn verkregen middels een enquête onder werknemers en werkgevers in de bouw. Verdere inzichten zijn verkregen door middel van een rondetafelbijeenkomst onder UTA-werknemers en via directe communicatie met werkgevers.
In het rapport worden vragen beantwoord, zoals: Welke arbeidvoorwaarden gelden voor het UTA-personeel? Hoe wordt overwerk gecompenseerd? Ervaart het UTA-personeel een hoge werkdruk? Welke maatregelen zijn het meest efficiënt bij het verminderen van de werkdruk?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.