Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023

Categorieën: ,

Beschrijving

20.11.2019

De bouw heeft vijf jaar van hoge productiegroei achter de rug. De werkgelegenheid volgde met enige vertraging, maar heeft de laatste jaren ook een sterke dynamiek vertoond. Heeft de bouw deze krachtige dynamiek kunnen vasthouden in 2019? Loopt de spanning daarbij nog steeds op of zijn er signalen dat de bouwarbeidsmarkt snel gaat afkoelen?

In de loop van het jaar is de bouw opgeschrikt door de stikstofproblemen. Zijn deze problemen al zichtbaar bij de vergunningverlening die in de eerste helft van het jaar al onder druk stond? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de vraag naar arbeid in de komende jaren? Zet de flexibilisering nog door? Hoe groot is de instroom vanuit de opleidingen? Zal het aantal buitenlandse werknemers blijven toenemen en kan de bouw nog terrein winnen op de arbeidsmarkt ten opzichte van andere sectoren die extra arbeid nodig hebben?

Bijzondere aandacht wordt in deze publicatie besteed aan de vereiste vaardigheden van werknemers in de bouw in relatie tot trends als verduurzaming, standaardisering en digitalisering. In hoeverre hebben deze trends bij bouwbedrijven in de afgelopen drie jaar een rol gespeeld en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Beschikken de huidige werknemers over deze vaardigheden? En hoe zorgen bedrijven ervoor dat zij over voldoende personeel met de juiste vaardigheden beschikken?

Een ander bijzonder onderwerp betreft de inkomenszekerheid van zelfstandigen. Zzp’ers zijn niet wettelijk of collectief verzekerd tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw. Welk deel van de zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoe verhouden de uitkeringen zich ten opzichte van het huidig loon? Hoe hoog zijn de premies? Welk effect heeft een verplichte verzekering op de premies? Hoe bouwen zzp’ers pensioenvermogen op en hoe groot is de groep zzp’ers die onvoldoende vermogen opbouwt?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2019-2023’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl