Sociale innovatie in de bouw 2018

Categorie:

Beschrijving

06.05.2019

Kan sociale innovatie leiden tot meer tevreden werknemers en betere bedrijfsresultaten?
In hoeverre kunnen werknemers meepraten, meedenken en meebeslissen in hun bedrijf? Op deze aspecten wordt gedoeld als gesproken wordt over sociale innovatie. Welke voorkeuren hebben werknemers echter met betrekking tot sociale innovatie? En hoe kunnen bedrijven sociale innovatie vormgeven in hun bedrijf? Welke instrumenten worden hierbij in de praktijk ingezet? Welke voor- en nadelen hebben bedrijven die meer doen aan sociale innovatie? Kunnen bedrijven die voorop lopen bij sociale innovatie in perioden van schaarste makkelijker personeel werven? Wat merken, ten slotte, zelfstandigen in de bouw van sociale innovatie?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van FNV Bouwen & Wonen. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2018.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.