Monitoring Bouwagenda

Categorie:

Beschrijving

26.08.2020

De Bouwagenda is ruim drie jaar operationeel, in een periode die wordt gekenmerkt door omvangrijke en diverse ontwikkelingen op het terrein van verduurzaming, circulaire economie, milieuvraagstukken (zoals PFAS en stikstofemissie) en de crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties onafhankelijk te monitoren. Het EIB heeft een tussenmeting uitgevoerd waarin de voortgang van de Bouwagenda in de periode 2017 tot en met 2019 is beschouwd.

Het onderzoek betreft monitoring van de voortgang van de Bouwagenda. Het EIB heeft de achtergrond van elk van de onderwerpen in de Roadmaps en Thema’s voorzien van feitelijke informatie en heeft daarnaast gekeken naar de voortgang van de doelen en acties. Vervolgens wordt in de vorm van aanbevelingen aandacht besteed aan kansrijke acties die gedurende de resterende looptijd nog binnen de lijnen van De Bouwagenda opgepakt zouden kunnen worden. Het EIB concludeert in haar tussenmeting dat de Bouwagenda in de loop van de tijd het vizier steeds nadrukkelijker heeft gericht op duurzaamheid en het realiseren van productiviteitswinsten. Instrumenten zoals de Startmotor, de Renovatieversneller, DigiGO, BTIC, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, MBO-Convenant en het Ontwerp en Bouwplatform zijn met name tegen deze achtergrond in het leven geroepen.

Voor de resterende looptijd van de Bouwagenda beveelt het EIB aan om deze en andere kansrijke bestaande instrumenten te versterken en in te zetten om het realiseren van de beoogde doelen van de Bouwagenda kracht bij te zetten. Volgens het EIB is het ook van belang dat snel concrete pilots van start gaan om daadwerkelijk de voorwaarden waarlangs de transitie naar een duurzame en circulaire economie ingericht kan worden. Buiten de Bouwagenda om zou met name de overheid goed moeten kijken naar de vormgeving van regelgeving op zowel milieukundig als bouwkundig gebied, het ruimtelijk beleid en meer aandacht voor de business case van bedrijven.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.