Monitor Bouwketen – voorjaar 2019

Categorie:

Beschrijving

04.07.2019

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cencobouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2019’ is hier als PDF te downloaden.

Daarnaast heeft het EIB het conjunctuurverloop sinds de eerste Monitor bouwketen in beeld gebracht en vergeleken met de beschikbare statistische data. Zijn er verschillen in het conjunctuurverloop te zien tussen de verschillende schakels? In hoeverre komt de conjunctuurdata overeen met de statistische data? Antwoorden op deze en andere vragen zijn in dit PDF-rapport te vinden.