Bouw in beeld 2018-2019

Categorie:

Beschrijving

13.12.2019

‘Bouw in beeld’ geeft inzicht in de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2018-2019 hebben ruim 2.200 respondenten meegewerkt. Een selectie van vijf onderwerpen komt aan bod in ‘Bouw in beeld 2018-2019’.

De rapportage dit jaar schetst een algemeen beeld van het personeelsbestand in de sector en gaat daarnaast specifiek in op het in- en uitstromend personeel. Hoe ziet de leeftijdsverdeling van het personeel eruit? Welke werk- en studieachtergrond heeft het personeel? Wat zijn de beweegredenen om in de bouwsector te gaan werken of de sector te verlaten? En op welke manieren spelen werkgevers hierop in?

Een ander belangrijk onderwerp is de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De werkomstandigheden in de bouw zijn relatief zwaar, met gevolgen voor de vitaliteit van werknemers. Hoe groot is het aandeel werknemers dat (te) zwaar wordt belast? In welke mate verwachten werknemers op fysiek en mentaal vlak door te kunnen werken tot de pensioenleeftijd? Zijn werknemers van plan eerder met pensioen te gaan? En welke maatregelen hanteren werkgevers ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Tot slot komen in deze rapportage ook ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en werktevredenheid aan bod. Zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd? En hoe beoordelen werknemers hun werktevredenheid en werkzekerheid over de jaren?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.