Archief:

PERSBIJEENKOMST 3 juli, 16:00-17:00 uur in Nieuwspoort.

Achtergrond
Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft de doorrekening van het klimaatakkoord
voor de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de verbonden infrastructuur de afgelopen
maanden onder de loep genomen. Daarbij heeft de doorrekening van het Planbureau van
de Leefomgeving (PBL) van het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) centraal gestaan.
Aangezien het Klimaatakkoord dat vorige week bekend is geworden hier bijna volledig bij
aansluit zijn de conclusies ook op dit akkoord van toepassing.

Welke vragen komen in het onderzoek aan bod?
Zijn de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving en de mobiliteit haalbaar en
betaalbaar? Wat betekenen de doelstellingen voor de gebouwde omgeving voor de kosten
voor eigenaren en gebruikers? Wat is de doorwerking naar de belastingbetaler? Welke
kosten heeft het PBL in de beschouwing meegenomen? Zijn belangrijke kosten buiten
beeld gebleven? En welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor de berekeningen voor
kosten en opbrengsten?

Gaan innovatie en andere wijzen van aanbesteden zorgen voor een flinke daling bij de
kosten van de bouw- en isolatiewerkzaamheden? Welke opbrengsten zijn er voor
woningeigenaren? Hoe ver kijken die vooruit en in welke mate is sprake van financieel
onrendabele investeringen? En wat zijn de vooruitzichten bij de wijkaanpak en de
ingrepen in de publieke ruimte?

Wat zijn de financiële gevolgen van een explosieve groei van elektrisch rijden? Hoe ziet de
rekening eruit voor de automobilist en wat is de doorwerking naar de overheidsfinanciën?
En wat betekent de overgang naar gasloos voor de gasbaten van de Staat, zowel tot 2030
als daarna?

Hoe kan worden aangekeken tegen (de kosten van) het klimaatbeleid tot 2030 als
tussenstation op weg naar 2050? En, ten slotte, wat zouden de beleidsimplicaties kunnen
zijn van de resultaten vanuit het onderzoek?

De setting
De persbijeenkomst trapt af met een presentatie van de resultaten. Hierbij vertrekken we
vanuit het metaniveau van de energietransitie om vervolgens de feiten stap voor stap te
doorlopen met zoveel mogelijk uitwerking naar concrete energierekeningen van
huishoudens en automobilisten nu en in de toekomst. Vervolgens is er volop ruimte voor
vragen en opmerkingen vanuit de pers.

Het document zelf is direct na de persbijeenkomst ook beschikbaar via de site van het EIB
en voor aanwezigen ook in gedrukte vorm tijdens de bijeenkomst. De persbijeenkomst
vindt plaats op 3 juli van 16.00-17.00 uur in Nieuwspoort. Na afloop kan nog worden
nagepraat tijdens een aangeklede borrel.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn