Archief:

Een vervroegd pensioen is goed uitvoerbaar, kosten hangen sterk af van de vormgeving

Net als in andere EU-lidstaten is het in Nederland goed mogelijk om de pensioen-leeftijd meer af te stemmen op het arbeidsverleden. Zo zouden werknemers die bijvoorbeeld al voor het bereiken van de algemene pensioenleeftijd 45 jaar gewerkt hebben of werknemers in zware beroepen eerder met pensioen kunnen. Dit vraagt wel een zekere toetsing van het arbeidsverleden, waarvoor diverse bronnen zijn aangewezen. Bij de bekostiging geldt dat tegenover extra pensioenuitgaven, besparingen staan in de vorm van vermeden arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De netto extra uitgaven voor een vervroegde uittreding voor alle werknemers die 45 jaren gewerkt hebben, bedragen jaarlijks circa € 8,6 miljard. Bij een regeling enkel voor zware beroepen gaat het om circa € 690 miljoen per jaar. Voor werknemers in zware beroepen dient wel een oplossing getroffen te worden voor het basispensioen, via bijvoorbeeld een bijzondere bepaling in de AOW of een collectief fonds van werkgevers, -nemers en overheid.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘De pensioenleeftijd in de bouw en infra’.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn