Archief:

Afhankelijkheid van primaire grondstoffen in de bouw moeilijk te doorbreken

Het aanbod van secundair materiaal uit sloop van woningen en overige gebouwen is niet voldoende om in de vraag voor nieuwe gebouwen te voorzien. Uit het eerste beeld voor 2014 blijkt dat de vraag naar materiaal voor de bouw en renovatie van woningen en overige gebouwen 2½ keer zo groot was als het aanbod van materiaal vanuit sloop en renovatie. Als bedacht wordt dat materiaal vanuit sloop niet volledig hoogwaardig kan worden hergebruikt, is de discrepantie tussen aanbod en vraag feitelijk nog groter. In de komende decennia kan de discrepantie wel kleiner worden, maar niet in grote mate worden overbrugd. Het volledig afscheid nemen van het gebruik van primaire materialen is dan een traject van lange adem en vereist bovendien gerichte beleidsinspanningen.

Dit concludeert het EIB in samenwerking met Metabolic en SGS Search in de zojuist verschenen studie ‘Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw’ die is verricht in opdracht van RVO voor de Transitieagenda circulaire bouweconomie.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Samira Errami
(020) 205 16 23
serrami@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn