Ontwikkelingen op de voet gevolgd

Hoe steekt een fenomeen in elkaar? Wat is de huidige stand van zaken? Met een meting kan een onderwerp ‘eenmalig’ in beeld worden gebracht. Om trends te duiden en mogelijkheden voor verbetering te traceren, is het essentieel periodiek gegevens te verzamelen. Dit noemen we monitoring.

Het EIB is in staat om metingen en monitors te ontwikkelen en uit te voeren voor overheden, belangenorganisaties en bedrijven. Zo meet en monitort het EIB bijvoorbeeld klanttevredenheid, ontwikkelingen in de omzet of bedrijfseconomische situatie van bedrijven, de arbeidsmarkt, onderhoudskosten van woningcorporaties, de conjunctuur en de aanbestedingsmarkt.

Benchmarking

Meting- en monitoringsonderzoeken kunnen worden aangevuld met benchmarking. Dan worden bedrijven in staat gesteld hun prestaties te vergelijken met bijvoorbeeld de prestaties van (vergelijkbare) bedrijven en kunnen verschillen worden geïdentificeerd en verklaard.