Het EIB organiseert ieder najaar het Arbeidsmarktcongres, waar de publicatie “Trends op de Bouwarbeidsmarkt” wordt gepresenteerd. In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen? Daarnaast wordt er ieder jaar een paneldebat georganiseerd over een actueel thema.

Het arbeidsmarktcongres vindt traditioneel plaats in het najaar, in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. Na afloop ontvangt iedere deelnemer de publicatie “Trends op de Bouwarbeidsmarkt”. Mocht u interesse hebben in deelname aan dit congres, kunt u zich via [deze link|hyperlink to form/mailinglist] inschrijven.