Woningmarktanalyse: conceptuele analyse met sterke kwantitatieve instrumenten

Het EIB speelt een belangrijke rol in beleidsdiscussies over de hervorming van de woningmarkt. Denk aan de fiscale behandeling van het eigen woningbezit, de inrichting van de sociale huursector, zoals verhuurderheffing, huurliberalisatie en vraagstukken rond regelgeving en ruimtelijke ordening. Gedegen kennis van grondexploitaties en financiële en maatschappelijke waardebepaling wordt bijvoorbeeld ingezet om scenario’s rond binnenstedelijk bouwen te analyseren.

Het EIB brengt als een van de weinige onderzoeksbureaus de totale woningmarkt in beeld. Onder andere met het Regionaal WoningmarktModel (RWM). Dit model vertaalt ontwikkelingen in vraag en aanbod naar effecten op doorstroming, prijzen en leegstand. Hierdoor zijn we in staat om alternatieve beleidsplannen te toetsen en om aangrijpingspunten te bieden om beleid bij te sturen. Zowel bij de krimpproblematiek in bijvoorbeeld Parkstad Limburg, Eemsdelta en Zeeland, als voor het analyseren van groeimarkten. Want het RWM is ontwikkeld om elke regionale woningmarkt te kunnen analyseren en hierbij een belangrijke bijdrage te leveren aan de optimalisatie van woningbouwprogrammering.
Matthijs Bolt
Senior Onderzoeker
020 205 1619
mbolt(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn