Rapport Scenariostudie Grondstoffenwinning

Beschrijving

De komende decennia liggen er grote opgaven op gebied van woningbouw, infrastructuur en circulariteit. Om deze projecten te realiseren, zijn bouwgrondstoffen (zoals zand, grind, klei) nodig. De relevante vraag hierbij is in welke mate deze grondstoffen voorradig zijn en of dit aansluit bij de verwachte vraag.

In de Scenariostudie grondstoffenwinning hebben het Economisch Instituut voor de Bouw en Witteveen+Bos de verwachte vraag tot 2050 in kaart gebracht, op basis van een behoudend en een dynamisch scenario. Hierbij spelen verschillende factoren een rol die impact hebben op de vraag, zoals economie, demografie en klimaatverandering. Maar er zijn ook factoren die het aanbod sturen, zoals hergebruik of het inzetten van alternatieve grondstoffen, zoals hout voor de bouwsector.

Begin april is de Scenariostudie Grondstoffenwinning aan de Tweede Kamer aangeboden. Van het rapport is een PDF beschikbaar.