12.12.2014

De provincie Noord-Brabant maakt in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) met de Brabantse regio’s afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling. Ten behoeve van deze afspraken heeft het EIB ramingen voor de werkgelegenheid en de kantorenmarkt opgesteld. De regionale afstemming moet leiden tot een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.

Raming werkgelegenheid
De bijdrage van het EIB bestaat uit het opstellen van regionale werkgelegenheidsprognoses voor de jaren 2020, 2030 en 2040. De werkgelegenheidsprognoses zijn gebruikt voor de prognoses voor de kantorenmarkt en bedrijventerreinen. De raming van de vraag naar bedrijventerreinen is gedaan door Bureau Buiten.

Raming werkgelegenheid provincie Noord-Brabant

Regionale kantorenmarkten
Het EIB onderzoek naar de verwachte ontwikkelingen in de kantorenvoorraad laat zien dat op langere termijn het aantal kantoorbanen en de ruimtevraag nog maar zeer bescheiden zullen toenemen. Er blijft ook in de toekomst behoefte aan uitbreiding van de kantorenvoorraad, maar aanzienlijk minder dan in het verleden. De nieuwbouwopgave zal in toenemende mate voortkomen uit een kwaliteitsvraag. Bestaande gebouwen verouderen en raken voor gebruik ongeschikt. Dit leidt tot een nieuwbouwbehoefte, aangezien er altijd een kwaliteitsvraag is naar moderne kantoren. Deze moderne kantoren sluiten beter aan bij de veranderende eisen rond bijvoorbeeld bereikbaarheid, functionaliteit en duurzaamheid. In een ‘business as usual’ scenario zal het huidige overaanbod ook op lange termijn de marktverhoudingen blijven bepalen en met name op de minder goede formele locaties blijven samengaan met prijsdruk en leegstand.

De vier regio rapportages kunt u onderstaand downloaden:

Regionale kantorenmarkt West-Brabant
Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant
Regionale kantorenmarkt Noordoost-Brabant
Regionale kantorenmarkt Zuidoost-Brabant

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn