Positie midden- en kleinbedrijf op de infrastructuurmarkt

Beschrijving

Het EIB heeft in opdracht van MKB Infra, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, en MKB Nederland de ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt in de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende periode in beeld gebracht. Hierbij is zowel naar opdrachten van RWS als van de decentrale overheden gekeken. Aanvullend op de onderhoudsmarkt zijn ook de vooruitzichten bij vervanging en renovatie van infraprojecten geanalyseerd. Met dit onderzoek krijgen de mkb-bedrijven op de infrastructuurmarkt inzicht in de kansen voor de komende jaren.

Aanleiding voor het onderzoek is een initiatief van 14 middelgrote infra-bedrijven die ervaren dat het voor dit type bedrijven lastiger lijkt te worden om projecten uit te voeren op de onderhoudsmarkt bij Rijkswaterstaat, onder meer door een toename van de projectomvang. Ook door verlenging van contracttermijnen komen er minder werken op de markt die voor het mkb interessant zijn. Bij andere infrabeheerders treden eveneens veranderingen op in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het rapport is op 18 januari 2023 door Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, op de Infratech namens de verschillende brancheorganisaties aangeboden aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

Het rapport kunt u via deze link downloaden.