Algemene kosten in het bouwbedrijf 2015-2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2015-2017

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2017

01.05.2019

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2017.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2014-2016

27.04.2018

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2014-2016.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2016-2017

30.03.2018

Bouw in Beeld geeft een overzicht van de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2016-2017 hebben ongeveer 1.700 respondenten meegewerkt.

In 2016 was sprake van hoogconjunctuur, met schaarste aan arbeidskrachten als gevolg. Hierdoor heeft een verbetering van de werkzekerheid van werknemers plaatsgevonden. Ook zzp’ers lijken te profiteren van de gespannen arbeidsmarkt, zij worden vaker ingehuurd en rekenen hogere uurtarieven. De toename in flexibilisering zet ook dit jaar door, in 2016 vond opnieuw een stijging van het aantal zzp’ers plaats. Onder werkgevers is veel aandacht voor gezondheid, duurzame inzetbaarheid en scholing om huidige werknemers te behouden. Daarnaast wordt in verschillende mate gebruik gemaakt van velerlei technologische innovaties. Deze worden door zowel werkgevers als werknemers niet als een bedreiging gezien

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2015

07.02.2016

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2015.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2013-2015

07.01.2016

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2013-2015.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2014

17.12.2015

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2014.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2011-2013

10.02.2015

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de algemene kosten (AK) van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte, samenstelling en variatie in de AK voor de b&u- en gww-sector over de periode 2011-2013.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2013

10.02.2015

Jaarlijks verricht het EIB onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van bouwbedrijven in Nederland. Dit onderzoek geeft inzicht in de omzet, kostenstructuur en bedrijfseconomische kencijfers voor de b&u- en gww-sector in 2013.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouw in beeld 2013-2014

16.10.2014

Hoe ervaren bedrijven, werknemers en zzp’ers actuele ontwikkelingen in hun branche? In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst. De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4.000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld.

Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan? Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp’ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht? Wat zijn werknemers en zzp’ers van plan te gaan doen? Zoeken naar meer zekerheid in een (andere) baan of wachten tot het weer beter gaat? Waarin verschillen werknemers en zzp’ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd, opleiding, werktijden, behoefte aan scholing, lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie?

Hoe beoordelen bedrijven, werknemers en zzp’ers de veiligheid van de werkomgeving? Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen? Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers; in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten? Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben? Levert dit problemen op?

Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen? Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten? Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen. Bedrijven, maar ook opdrachtgevers zelf, moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is. Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland

21.03.2014

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar voorbeelden uit het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de invloed van de eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde in vijf Europese landen en een internationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het EIB enkele relevante lessen getrokken voor Nederland.

Uit het onderzoek volgen op twee onderwerpen praktische lessen voor Nederland die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden. In de eerste plaats gaat het om het versterken van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in het verleden (past performance) van bouwbedrijven. In de tweede plaats betreft het het versterken van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Bouwconcerns in beeld 2012-2013

18.03.2014

De crisis in de bouw heeft zich, na een aanvankelijk herstel, in 2012 verder verscherpt. Ook in 2013 daalde de vraag substantieel en bleef herstel uit. De sector kreeg te maken met een recordaantal faillissementen en ook de financiële weerstand van veel grote bouwconcerns werd danig op de proef gesteld. Hoe doorstaan zij de crisis? Hoe staat het met hun financiële gezondheid? De tien grootste concerns zijn vergeleken, waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn