16.10.2014

Hoe ervaren bedrijven, werknemers en zzp’ers actuele ontwikkelingen in hun branche? In Bouw in beeld wordt hiervan een beeld geschetst. De ervaringen zijn opgetekend uit antwoorden van 4.000 respondenten op vragen die hun in het afgelopen half jaar via het internet zijn gesteld.

Wat is voor bedrijven belangrijk om de huidige crisis te kunnen doorstaan? Hoe zeker zijn werknemers van hun baan en kunnen zzp’ers nog rond komen nu hun inkomen vaak lager uitvalt dan verwacht? Wat zijn werknemers en zzp’ers van plan te gaan doen? Zoeken naar meer zekerheid in een (andere) baan of wachten tot het weer beter gaat? Waarin verschillen werknemers en zzp’ers van elkaar als gekeken wordt naar leeftijd, opleiding, werktijden, behoefte aan scholing, lichamelijke fitheid en tevredenheid met de huidige werksituatie?

Hoe beoordelen bedrijven, werknemers en zzp’ers de veiligheid van de werkomgeving? Wat is volgens hun nodig om de veiligheid naar een hoger niveau te tillen? Kunnen bouwbedrijven voldoen aan collectieve afspraken over het in dienst nemen van gehandicapte werknemers; in het bijzonder als het gaat om jonggehandicapten? Zijn er al veel bedrijven die jonggehandicapten in dienst hebben? Levert dit problemen op?

Waaruit bestaan offertekosten die bedrijven moeten maken om een opdracht binnen te halen? Hoe verhouden die kosten zich tot de grootte van de opdrachten? Publieke opdrachtgevers gaan er steeds meer toe over om opdrachten op basis van te leveren prestaties te specificeren en op economisch voordeel te gunnen. Bedrijven, maar ook opdrachtgevers zelf, moeten hiervoor in het voortraject meer werk verrichten en kosten maken dan bij traditionele contracten gebruikelijk is. Hoe kunnen volgens bouwbedrijven deze zogenaamde transactiekosten het beste in de hand worden gehouden?

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn