Monitor Bouwketen – voorjaar 2018

Categorie:

Beschrijving

30.08.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Verder is de ondernemers in de bouwketen gevraagd of zij ooit hebben deelgenomen aan een circulaire uitvraag en welke ervaringen zij hierbij hadden. Is men tijdens een circulair project tegen knelpunten aangelopen, of niet? Welke verbeteringen zijn er nog mogelijk, en wat kan de overheid hierin betekenen? Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ geeft de antwoorden van de bedrijven op deze en andere vragen.

De ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.

Het rapport ‘Circulariteit in de bouwketen’ is hier als PDF te downloaden.