Monitor Bouwketen – najaar 2018

Categorie:

Beschrijving

20.12.2018

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Bouwend Nederland, de branchevereniging van Nederlandse architecten, NLingenieurs, en UNETO-VNI.

Daarnaast zijn er extra vragen gesteld aan de bedrijven over belemmeringen bij het aannemen van personeel, en hoe zij die belemmeringen het hoofd bieden. Ook is in het kader van het Klimaatakkoord aan de bedrijven gevraagd welke rol zij willen spelen om de doelstellingen voor de sector te behalen.

De ‘Monitor bouwketen – najaar 2018’ is hier als PDF te downloaden.