Materiaalstromen in de bouw en infra

Categorieën: ,

Beschrijving

Om de voortgang van de circulaire bouweconomie te kunnen monitoren is inzicht nodig in hoe de uitgangssituatie eruitziet. In 2014 werd het rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik Woning- en Utiliteitsbouw (B&U)” gepubliceerd. Nu heeft EIB in samenwerking met Metabolic ook de uitgangssituatie voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) in kaart gebracht in opdracht van Rijkswaterstaat, mede namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Tegelijk is er voor de B&U een update voor referentiejaar 2019 gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat betekent dat voor het eerst ook de situatie voor de gehele bouwsector geschetst kan worden. Dit eerste omvat inzichten in de materiaalstromen die gepaard gaan met nieuwbouw-, herstel en verbouw- en sloopwerkzaamheden van woningen, utiliteitsgebouwen en gww-assets. Aan de hand van de materiaalstromen is daarnaast de milieu-impact uitgedrukt in MKI in beeld gebracht en is gekeken naar de ingebedde CO2-emissies. Naast het referentiejaar 2019 is ook een doorkijk gemaakt voor de steekjaren 2030 en 2050.

Vragen die in deze studie centraal staan: Sluit de vraag naar materialen aan op het theoretisch aanbod van materialen? Verschilt dit beeld per soort materiaal? In welke fase van de bouw (nieuwbouw, herstel en verbouw of sloop) en bij welke materialen zit de grootste milieu-impact in MKI? Hoe groot zijn de ingebedde CO2-emissies die samenhangen met deze bouwactiviteiten? Hoe ontwikkelt het materiaalgebruik, de totale MKI en CO2-emissies zich richting in 2030 en 2050?

Deze en andere vragen worden beantwoordt in de recent verschenen studie: “Materiaalstromen in de bouw en infra”

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Daarnaast is er ook een methodologische bijlage beschikbaar. Deze bijlage kunt u hier downloaden.