Marktontwikkelingen kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Beschrijving

16.11.2022

Rijkswaterstaat (RWS) streeft naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur in 2030. Dit vergt onder andere een verduurzaming van de vloot die actief is in het domein van kustlijnzorg en (vaar)geulonderhoud. In opdracht van RWS heeft het EIB een verkenning gemaakt van deze markt, de obstakels en prikkels om materieel in deze sector te verduurzamen en mogelijke beleidsacties om verduurzaming te bevorderen.

Een belangrijk kenmerk van deze markt is de versnippering aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde. Grote verschillen zijn daarnaast zichtbaar tussen de zeegaande en binnenlandse markt. Deze twee markten kennen voor een groot deel verschillende actoren, maar kennen ook verschillende routes voor verduurzaming van materieel en verschillende snelheden waarop verduurzaming tot stand kan komen. Mogelijke beleidsacties om verduurzaming te bevorderen zijn bijvoorbeeld intensieve samenwerking tussen actoren binnen elk van de twee domeinen, afstemming van vraag en aanbod, het toepassen van aanbestedingseisen zoals de MKI of contracteigenschappen zoals een lange looptijd met stimulans voor verduurzaming.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Marktontwikkelingen kustlijnzorg en vaargeulonderhoud’. Het rapport kunt u hier vinden.