Gespecialiseerde aannemerij en afbouw

17.04.2018

Na een flinke daling van de werkgelegenheid tijdens de crisis neemt de vraag naar personeel in de bouw en in het bijzonder de gespecialiseerde aannemerij (GA) en afbouw weer toe. Naar verwachting zal de vraag naar arbeidskrachten in de komende jaren krachtig blijven toenemen en de vraag dient zich aan hoe hier in kan worden voorzien en hoe daarbij kwaliteit kan worden geborgd.

Hoeveel nieuwe arbeidskrachten zijn hiervoor nodig? Hoe staat het met de aantrekkingskracht van de beroepen en opleidingen in de GA en afbouw en hoe groot is de vijver waarin moet worden gevist om jonge mensen naar de sectoren te halen? En, in hoeverre kunnen de beroepen en het opleidingssysteem worden gemoderniseerd om de aantrekkingskracht van de gespecialiseerde beroepen en de afbouw te vergroten?

Deze vragen staan centraal in de studie ‘Gespecialiseerde aannemerij en afbouw, optimale opleidingsstructuur’.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld

23.03.2018

Het GA-platform Restauratie vertegenwoordigt gespecialiseerde restauratiebedrijven uit elf branches: erfgoedhoveniers, glazeniers, smeden, leidekkers, metselaars, molenmakers, rietdekkers, schilders, steenhouwers, timmerbedrijven en voegers. In deze studie worden de karakteristieken en belemmeringen van deze branches rond omzet, arbeid, scholing en certificering in beeld gebracht.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Instandhouding van monumenten

11.03.2016

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel monumenten gerestaureerd en onderhouden. De overheid levert in de vorm van rijkssubsidies en laagrentende leningen hierbij een belangrijke bijdrage. Daarnaast speelt herbestemming en verduurzaming een steeds grotere rol rond de instandhouding van monumenten. Dit rapport geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de instandhoudingsproductie van monumenten voor de periode 2015-2020. Wat is het aantal monumenten in Nederland, en welk deel daarvan staat op de Rijksmonumentenlijst? Hoe heeft zich de onderhoudsstaat van het monumentenbestand ontwikkeld? Welke subsidie- en overige financieringsregelingen zijn er en hoeveel budget is in de komende jaren beschikbaar? Wat is het effect van de decentralisatieregeling op de uitgaven van provincies aan rijksmonumenten? En wat betekent dit alles voor de instandhoudingsproductie in de toekomst? Deze studie geeft antwoord op al deze vragen.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Restauratie en onderhoud van monumenten tot 2018

10.10.2013

Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel objecten gerestaureerd en onderhouden. Dit rapport geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de restauratieproductie voor de periode 2013-2018. Hoeveel monumenten zijn er in Nederland, en welk deel daarvan staat op de Rijksmonumentenlijst? Welke subsidieregelingen zijn er en hoeveel budget is in de komende jaren beschikbaar? En wat betekent dit voor de restauratieproductie? Antwoorden op deze vragen komen in dit rapport aan bod.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018

03.05.2013

Nadat de afbouwsector in 2009 en 2010 kromp, was in 2012 sprake van een tweede fase van teruggang. Wat zijn de vooruitzichten voor productie en werkgelegenheid op de korte en op middellange termijn? Hoe heeft de bedrijfseconomische situatie zich ontwikkeld? Welke impuls biedt de transformatie van leegstaande kantoren? En welke trends zijn er rond de CAO en personeelsvoorziening?
Deze vragen staan centraal in ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018’, waarin de totale afbouwbranche met zijn onderdelen het stukadoorsbedrijf, het wand- en plafondmontagebedrijf, het vloerenleggersbedrijf, het terrazzobedrijf en het blokken- en elementenstellersbedrijf wordt beschreven.
De studie is uitgevoerd in opdracht van het Bedrijfschap Afbouw.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn