Effecten wegvallen bouwvrijstelling

Categorieën: ,

Beschrijving

Het wegvallen van de bouwvrijstelling na de uitspraak van de Raad van State zorgt voor vertraging en uitval van woningbouwprojecten. De problemen concentreren zich op de korte termijn. In 2023 en 2024 daalt de vergunningverlening met 6.000 woningen in vergelijking met de situatie waarbij de vrijstelling zou zijn gehandhaafd. Over de periode tot 2028 gaat het gecumuleerd om 10.000 vergunningen. Dergelijke effecten zijn zeker niet verwaarloosbaar, maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat stikstof geen groot beletsel hoeft te vormen voor het realiseren van bredere woningmarktdoelen. Minder gunstig is het gegeven dat voor meer dan 6.000 woningbouwprojecten waarvan vrijwel op voorhand kan worden ingeschat dat deze geen stikstofdeposities veroorzaken nu weer aanvullende stikstofberekeningen moeten worden gemaakt. De verschillende kosten die het beleid met zich meebrengt bedragen dit jaar naar verwachting meer dan € 100 miljoen en lopen daarna geleidelijk terug.

 

Dit concludeert het EIB in de  studie ‘Effecten wegvallen bouwvrijstelling’, waarin de effecten voor de nieuwbouw van woningen zijn geanalyseerd.