Bouw in beeld 2019 – 2020

Categorie:

Beschrijving

‘Bouw in beeld’ is een jaarlijkse rapportage waarin de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw worden belicht. Deze standpunten zijn vergaard via (half)jaarlijkse internetenquêtes. Aan de internetenquêtes van 2019-2020 hebben ruim 2.800 respondenten meegewerkt.

De rapportage bestaat uit een selectie van vijf onderwerpen. Dit jaar besteedt de rapportage specifiek aandacht aan de ervaringen in de sector wat betreft de coronacrisis en de stikstof- en PFAS-problematiek. Hoe beïnvloeden de coronacrisis en de stikstof- en PFAS-problematiek de opdrachtenstroom in de sector? Dreigen bedrijven door deze ontwikkelingen in financiële problemen te raken? Welke maatregelen neemt de sector tegen de verspreiding van het coronavirus? En in welke mate kunnen bedrijven de extra kosten als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek dekken?

Tot slot komen ook de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan bod, waaronder de ontwikkelingen rond het in- en uitstromend personeel, duurzame inzetbaarheid en scholings- en doorgroeimogelijkheden. Welke achtergrond hebben toetreders in de sector? Wat zijn redenen om in de sector te gaan werken of de sector te verlaten? Wat voor werkdruk ervaren werknemers? En welke mogelijkheden en regelingen bieden werkgevers tot het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen?

Klik hier voor de volledige publicatie.