Bouw in beeld 2016-2017

Categorie:

Beschrijving

30.03.2018

Bouw in Beeld geeft een overzicht van de standpunten van werkgevers, werknemers en zzp’ers met betrekking tot verschillende actuele ontwikkelingen in de bouw. Om tot deze inzichten te komen wordt elk jaar een enquête uitgevoerd. Aan de enquête van 2016-2017 hebben ongeveer 1.700 respondenten meegewerkt.

In 2016 was sprake van hoogconjunctuur, met schaarste aan arbeidskrachten als gevolg. Hierdoor heeft een verbetering van de werkzekerheid van werknemers plaatsgevonden. Ook zzp’ers lijken te profiteren van de gespannen arbeidsmarkt, zij worden vaker ingehuurd en rekenen hogere uurtarieven. De toename in flexibilisering zet ook dit jaar door, in 2016 vond opnieuw een stijging van het aantal zzp’ers plaats. Onder werkgevers is veel aandacht voor gezondheid, duurzame inzetbaarheid en scholing om huidige werknemers te behouden. Daarnaast wordt in verschillende mate gebruik gemaakt van velerlei technologische innovaties. Deze worden door zowel werkgevers als werknemers niet als een bedreiging gezien

Van het rapport is een PDF beschikbaar.