Benchmarking van de bouw

Categorie:

Beschrijving

19.04.2018

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzoek verricht naar de invulling (content) van een benchmarkingsysteem voor de bouw. Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de mogelijke routes voor een robuust raamwerk dat voor consumenten een transparantere bouwmarkt creëert.

Een benchmarkingsysteem voor de bouw kan grote (maatschappelijke) voordelen genereren. Dit gebeurt echter alleen wanneer het systeem betrouwbaar en breed gedragen is en met de consument als uitgangspunt wordt opgezet. De betrouwbaarheid van het systeem is ook voor bouwende partijen zeer van belang. Slechte reviews zullen in een goed functionerend systeem namelijk grote gevolgen hebben voor de concurrentiepositie en de business van bedrijven. Het opzetten van een benchmarkingsysteem voor de bouw vereist derhalve een grote mate van zorgvuldigheid. Om deze reden is in dit onderzoek gekeken naar de mogelijke invulling van een benchmarkingsysteem voor de bouw. Hiertoe is de invulling van zes onderdelen geanalyseerd: segmentering, kwaliteit, reviews, track records, additionele informatie en het financierings-model. Voor elk van deze onderdelen zijn verschillende routes en de bijbehorende gevolgen in kaart gebracht. Daarnaast worden de meest kansrijke routes besproken.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.