29.11.2013

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het EIB in samenwerking met Decisio onderzocht wat het verschil is in kosten en opbrengsten op woningbouwlocaties die binnen bestaand bebouwd gebied worden ontwikkeld en woningbouw op uitleggebieden. Hiertoe is een database aangelegd van 48 recente woningbouwprojecten uit Noord-Holland.

Uit de analyse blijkt dat binnenstedelijke locaties in Noord-Holland een tekort kennen van gemiddeld € 16.000 per woning (exclusief subsidies), terwijl op uitleglocaties een overschot van gemiddeld € 7.000 per woning is gerealiseerd.

Het rapport gaat nader in op de spreiding rond deze gemiddelden, welke kostenposten met name de tekorten veroorzaken en de wijze waarop andere beleidsdoelen zoals sociale woningbouw het saldo van grondexploitaties beïnvloeden.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt...
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn