Pagina’s:< Eerste 1 2 3 45

Bouwconcerns in beeld 2011-2012

20.03.2013

De crisis in de bouw is nog niet voorbij. In 2011 deed zich een lichte opleving voor, maar die bleek van korte duur. Tegen het einde van het jaar keerde het tij wederom; 2012 en 2013 beloven de bouw in economisch opzicht weinig goeds. De grote bouwconcerns
kunnen zich niet aan de problemen op hun markten onttrekken. Hoe doorstaan zij de crisis? Hoe staat het met hun financiële gezondheid? De tien grootste concerns zijn op dit punt vergeleken, waarbij ook is gekeken naar de vitaliteit van de grootste buitenlandse bouwconcerns in Europa.

Ondanks de huidige crisis hebben de meeste concerns een scherp oog voor de toekomst. Dit blijkt onder andere uit hun personeelsbeleid. Goed opgeleid en gekwalificeerd personeel is en blijft een belangrijke voorwaarde voor succes. Wat kenmerkt dit beleid, hoe proberen zij hun doelstellingen op dit gebied te realiseren en in welke mate slagen zij hierin?

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio’s

08.02.2013

In het Regeerakkoord worden enkele maatregelen aangekondigd die de huurmarkt raken: een verhoging van de verhuurderheffing, een maximale huur op basis van 4,5% WOZ-waarde en het aanpakken van het scheefwonen. Deze maatregelen zorgen per saldo voor een verslechtering van de financiën van woningcorporaties. De huurmaatregelen uit het Regeerakkoord hebben een sterker effect in krimpgebieden dan landelijk gemiddeld, zo blijkt uit een analyse van het EIB. Dit komt omdat in krimpregio’s de WOZ-waarde relatief laag is, waardoor in deze regio’s per saldo de huren bij mutatie gemiddeld verlaagd moeten worden.

Het EIB heeft enkele varianten in de vormgeving doorgerekend op hun effecten, waaronder het differentiëren van de huurprijs en verhuurderheffing naar WOZ-klasse. Hieruit blijkt dat een combinatie van maatregelen nodig is om het effect op de financiën van woningcorporaties in krimpgebieden te elimineren.

Van het rapport is een PDF beschikbaar.

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013

01.02.2013

De bouw verkeert nog steeds in zwaar weer. Nadat de sector in 2009 en 2010 al met meer dan 15% kromp, is in 2012 en 2013 sprake van een tweede fase van teruggang. De terugval treft de werkgelegenheid in de bouw sterker dan in de eerste fase.
Wat zijn de oorzaken van de zware terugval en hoe is de crisis op de Nederlandse bouwmarkt te plaatsen in internationaal perspectief? Hoe is in dit verband de situatie op de Nederlandse woningmarkt en wat zijn de gevolgen van de koopdrachtdaling en de overheidsmaatregelen voor de vooruitzichten voor de woningbouw op korte en middellange termijn? Wat is het beeld voor de investeringen in infrastructuur en de (publieke) utiliteitsbouw? Wat is hier de rol van marktkrachten en hoe grijpen bezuinigingen in op de vraag in deze sectoren? Hoewel het moment waarop het herstel op de woningmarkt zal inzetten met veel onzekerheid is omgeven, wijzen onderliggende krachten aan zowel de aanbod- als de vraagzijde in de richting van herstel op middellange termijn. Maar, wat betekent een later herstel van de woningmarkt?
Sinds het begin van de crisis is de werkgelegenheid in de bouw inmiddels met 50 duizend arbeidsjaren afgenomen. De werkloosheid is in 2012 verdubbeld, waarbij oudere werknemers relatief zwaar werden getroffen. De vooruitzichten voor 2013 en 2014 zijn somber. Wanneer en op welk niveau van werkgelegenheid wordt het dieptepunt bereikt? En wat betekent een herstel op middellange termijn voor de vraag naar werknemers en de positie van zelfstandigen?
Deze vragen staan centraal in de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013’.

Van het rapport zijn een gedrukte publicatie en een PDF beschikbaar.

Gedrukte publicatie: €15,00

Loading Winkelwagen wordt bijgewerkt…
Pagina’s:< Eerste 1 2 3 45
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn