Otto is in 1989 als economisch geograaf afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het eerste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt bij uiteenlopende organisaties (profit en non-profit) met als rode draad een focus op regionaal-economische ontwikkeling en belangenbehartiging. Hierna heeft Otto vele jaren leiding gegeven aan het Ingenieursbureau van de Provincie Flevoland en was verantwoordelijk voor de nieuwbouw en groot onderhoud van de infrastructurele werken.

Als adjunct-directeur draagt Otto zorg voor de interne bedrijfsvoering, is hij binnen het EIB het eerste aanspreekpunt voor het thema ‘Infrastructuur en aanbestedingen’ en fungeert hij als klankbord voor de directeur.