Archief:

Op 19 november a.s. van 14.00 tot 15.30 uur vindt ons jaarlijkse symposium over de bouwarbeidsmarkt plaats. Dit keer niet op locatie, maar digitaal tijdens een webinar.

In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen?

De strategische reacties van verschillende actoren komen ook nadrukkelijk aan bod in het afsluitende paneldebat met vertegenwoordigers vanuit de sector en de overheid. Hoe komt de sector de crisis het best door? Welk overheidsbeleid gaat helpen en welke aspiraties zijn er vanuit de bouwsector nog richting de overheid? Wat kan de sector zelf doen? Komt er bijvoorbeeld een goede regeling voor de zware beroepen? En wat is de positie van zzp’ers in de bouw? Is de verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Deze vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Klik hier voor een PDF van het programma van 19 november.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn