Archief:

Private kwaliteitsborging: lessen uit het buitenland

Toezicht door private kwaliteitsborgers leidt in het buitenland niet tot slechtere bouwwerken. De
in Nederland voorgenomen verruiming van bouwbesluittoetsvrije bouwwerken sluit aan bij de
internationale praktijk. Andere landen sturen vooral op functionele eisen en
deskundigheidseisen van de betrokken partijen, terwijl Nederland ook sterk stuurt via
regelgeving en procedures. Bij de toekomstige evaluatie van het Nederlands stelsel is het goed
om te kijken of er inderdaad sprake is van overregulering en welke verbeterstappen op grond
van ervaringsfeiten zijn door te voeren.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de vandaag verschenen studie ‘Internationale vergelijking kwaliteitsborging; Praktijkervaringen en beleidsimplicaties voor het voorgenomen Nederlandse stelsel’.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn