Archief:

De ondernemingen in de bouwketen zijn somberder over de ontwikkelingen in de bouw dan een halfjaar geleden. De orderportefeuille van de bouwketen is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Het merendeel verwacht dat in het vierde kwartaal van dit jaar de omzet niet verbetert en zelfs verder afneemt. Per saldo blijven de bedrijven negatief gestemd over de verwachte ontwikkeling van het personeelsbestand. De in deze rapportage beschreven ontwikkelingen maken duidelijk dat het pessimisme over de toekomstige conjuncturele ontwikkelingen nog altijd aanhoudt.

U kunt de monitor hier downloaden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn