Archief:

De bouwproductie in Europa zal dit jaar na een lange periode van dalingen weer enig groei laten zien (+1,3%). In 2015 en 2016 wordt een verdere groei verwacht van gemiddeld 2,1% per jaar. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de nieuwe halfjaarlijkse prognose van EUROCONSTRUCT® over de Europese bouwproductie, welke vorig week in Oslo zijn gepubliceerd.

Meest positief zijn de verwachtingen voor de nieuwbouw van woningen, met een gemiddelde groei van 3,2% in de periode 2014-2016. De groei van de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen blijft steken op ongeveer 1,5% per jaar. Door de crisis is in veel sectoren overcapaciteit ontstaan, waardoor de vraag naar nieuwe gebouwen, ondanks de herstellende economische groei, matig blijft. Daar komt bij dat de druk op de overheidsfinanciën in veel landen de vraag naar gebouwen voor de publieke sector beperkt. Om dezelfde reden komt de groei van de bouwproductie in de infrasector ook niet hoger uit dan gemiddeld 2% per jaar. De vooruitzichten voor de renovatie- en onderhoudsmarkt van woningen en overige gebouwen zijn met een groei van 1 à 1,5% per jaar eveneens nog matig.

EUROCONSTRUCT® is een samenwerkingsverband van onderzoeksbureaus uit 19 Europese landen. De door EUROCONSTRUCT® gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t (020) 583 19 20
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn