Archief:

In de meeste Nederlandse provincies is het planaanbod ontoereikend om de trendmatige woningvraag in het komend decennium op te vangen. Bij hoge demografische groei nemen de tekorten aanzienlijk verder toe. Bovendien bestaat de helft van het aanbod uit zachte plannen, waarover nog geen bestuurlijke overeenstemming is bereikt. Het tekort concentreert zich in de groene ruimtes rond de steden, waar nauwelijks woningbouw wordt voorzien. Als er geen nieuwe locaties worden ontwikkeld dan zal schaarste op de woningmarkt het beeld vormen in de meeste regio’s van Nederland.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in de zojuist verschenen studie “Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf provincies”.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t 020 205 1600
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn