Archief:

De woningmarkt staat binnenkort op de agenda van de informatie. De beslissingen die worden genomen zullen belangrijke gevolgen hebben voor het functioneren van de woningmarkt in de komende jaren. Ten behoeve van dit proces heeft het Economisch Instituut voor de Bouw op eigen initiatief de bevindingen van diverse analyses in de afgelopen zes jaar rond dit onderwerp nog eens kernachtig samengevat in een korte notitie.

In de notitie wordt geconcludeerd dat diverse doelstellingen rond de woningmarkt, de overheidsfinanciën en het realiseren van welvaartseffecten op lange termijn goed zijn te combineren. Dit vraagt om beleid om de toegang tot de hypotheekmarkt voor starters te verbeteren en een afgewogen aanpak bij de hervormingen. In deze situatie wordt de rantsoenering op de woningmarkt doorbroken, wordt de woningvraag per saldo gestimuleerd en kunnen de bouwinvesteringen weer krachtig toenemen. Het investerings-herstel zal bovendien gepaard gaan met meer economische groei in Nederland in de komende kabinetsperiode.
De notitie kan hier worden gedownload.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
t (020) 583 19 12
tvhoek(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn