Archief:

Het recent gesloten Energieakkoord genereert tot en met 2020 in totaal tussen € 13,0 tot € 17,7 miljard extra investeringen in energiebesparing of hernieuwbare energie. Het zwaartepunt van de investeringen ligt bij de hernieuwbare energie, waarin cumulatief € 9,5 miljard wordt geïnvesteerd in de periode 2013-2020. Belangrijke investeringen zijn er daarnaast in de gebouwde omgeving, waar in totaal tussen € 3,3 en € 7,9 miljard mee gemoeid is in de periode 2013-2020.

Gemiddeld brengt het investeringspakket jaarlijks 18.000 arbeidsjaren aan werk met zich mee. Van deze bruto werkgelegenheidsimpuls blijft netto gemiddeld 10.000 arbeidsjaren per jaar over, als rekening wordt gehouden met de bekostiging van de investeringen. Tegenover extra investeringen in duurzaamheid staan doorgaans namelijk lastenverzwaringen, die elders de investeringen en de werkgelegenheid in onze economie weer drukken. Het netto werkgelegenheidseffect treedt bovendien vooral op middellange termijn op. Op langere termijn mag bij een normale werking van de arbeidsmarkt worden verwacht dat geen betekenisvolle werkgelegenheidseffecten optreden.

De investeringen in hernieuwbare energie hebben per saldo een zeer bescheiden effect op de nationale werkgelegenheid. Het gaat hier om kapitaalintensieve investeringen die voor een belangrijk deel import oproepen. De investeringen in hernieuwbare energie gaan bovendien gepaard met omvangrijke exploitatieverliezen in de toekomst. Deze exploitatieverliezen zijn op te vatten als maatschappelijk efficiencyverlies. Dit is dan de prijs die wordt betaald voor de duurzaamheidswinst. Het beleid moet verder worden bezien in relatie met de internationale afspraken die daarover zijn gemaakt.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen notitie ‘SER Energieakkoord – Macro-economische doorwerking’.

De notitie kunt u hier downloaden.

De analyse van het akkoord is in samenwerking gedaan met ECN en PBL. ECN en PBL hebben het akkoord primair geanalyseerd op de duurzaamheidsresulaten.

Inlichten bij Matthieu Zuidema
t (020) 583 19 31
mzuidema(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn