Archief:

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 15 december van 14:30-17:00 op verzoek van de paritaire organisaties in de bouw een congres over de bouwarbeidsmarkt. Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2017-2022. Hierbij worden drie thema’s behandeld: schaarste, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Vragen die in het onderzoek en tijdens het congres aan bod komen zijn de volgende.

Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Komen maatschappelijke doelen rond duurzaamheid, energietransitie en circulariteit in het gedrang door een gebrek aan personeel? Wat kan de sector doen om het tij te keren en hoe kunnen sector en overheid hier samen effectief optrekken?

Zal de flexibilisering op de bouwarbeidsmarkt nog grotere vormen gaan aannemen en wat zou dit betekenen voor de bouwsector? Wat zijn de drijvende krachten achter de flexibilisering en willen de werkgevers straks weer meer werknemers in dienst gaan nemen?

In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder de mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen?

Klik hier voor een PDF van het programma van 15 december.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn