Archief:

Het EIB maakt jaarlijks in opdracht van Bouwend Nederland een analyse van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het onderzoek gaat in op de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de beschikbare budgetten voor de periode 2013-2017. Daarnaast is een analyse gemaakt van de voortgang van projecten in de planstudie- en realisatiefase van het MIRT. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
- in vergelijking met het vorige MIRT zijn de beschikbare infrastructuurbudgetten voor de periode 2013-2016 met € 1,8 miljard verlaagd, een verlaging van 5 1/2 % in vergelijking met het vorige MIRT
- in 2013 neemt het budget voor infrastructuurprojecten met € 600 miljoen af ten opzichte van 2012
- op middellange termijn groeien de uitgaven aan infrastructuur enigszins in vergelijking met het niveau van 2013, deze groei wordt beperkt door de aanvullende structurele bezuiniging op het Infrastructuurfonds vanaf 2014
- de uitgaven voor beheer en onderhoud zullen in 2013 met bijna 7% dalen, ook op middellange termijn liggen deze lager dan in recente jaren
- één op de vijf infrastructuurprojecten is vertraagd in vergelijking met vorig jaar
- om de projecten in de planstudiefase van het MIRT tijdig te kunnen realiseren, is in de periode 2013-2017 € 1,7 miljard extra nodig

Het volledige rapport Infrastructuurmonitor:MIRT 2013 kunt u hier downloaden.

Inlichtingen bij Paul Groot
t (020) 583 19 23
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn