Archief:

De vervanging van bruggen in Nederland is één van de ingrijpendste opgaven voor de infrastructuur in de komende jaren. Bij deze opgaven zijn omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast. Niet alleen kan tot 15% worden bespaard op de levensduurkosten van bruggen (bouw en onderhoud), ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. Voor opdrachtnemers ligt hier een grote uitdaging om nieuwe business-modellen en samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Daarvoor is marktperspectief nodig, dat opdrachtgevers kunnen bieden met een programmatische aanpak en een innovatiegerichte aanbestedingspraktijk.

Dit komt naar voren uit het EIB-onderzoek ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’ dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus en sluit aan op thema’s van de Bouwagenda.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 00
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn