Archief:


Op 19 november a.s. van 14.00 tot 15.30 uur vindt ons jaarlijkse symposium over de bouwarbeidsmarkt plaats. Dit keer niet op locatie, maar digitaal tijdens een webinar.

In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen?

De strategische reacties van verschillende actoren komen ook nadrukkelijk aan bod in het afsluitende paneldebat met vertegenwoordigers vanuit de sector en de overheid. Hoe komt de sector de crisis het best door? Welk overheidsbeleid gaat helpen en welke aspiraties zijn er vanuit de bouwsector nog richting de overheid? Wat kan de sector zelf doen? Komt er bijvoorbeeld een goede regeling voor de zware beroepen? En wat is de positie van zzp’ers in de bouw? Is de verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Deze vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Klik hier voor een PDF van het programma van 19 november.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles b&u-bedrijven in twee maanden met 0,3 maand afgenomen
De orderportefeuilles zijn in de b&u in augustus met drie tiende maand afgenomen naar 10,8 maanden werk ten opzichte van de laatste meting over juni. Binnen de b&u liepen de ontwikkelingen sterk uiteen. De werkvoorraad in de woningbouw kwam in augustus uit op 11,7 maanden werk. Dit is zes tiende maand lager dan in juni. De orderportefeuilles van utiliteitsbedrijven kwamen in augustus uit op 9,7 maanden, zes tiende maand hoger uit dan in juni.

Bij de grond-, water- en wegenbouwbedrijven steeg de werkvoorraad met gemiddeld drie tiende maand in augustus ten opzichte van juni en kwam uit op 7,2 maanden werk. De werkvoorraad steeg bij wegenbouwbedrijven met twee tiende maand naar 6,3 maanden werk, terwijl de orderportefeuilles in de grond en waterbouw met één tiende maand steeg naar 8,1 maanden werk.

De orderportefeuilles van de totale bouwnijverheid kwam in augustus uit op gemiddeld 9,6 maanden werk en bleef hiermee gelijk aan die in juni.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 23&24 november vindt in München het 90e internationale EUROCONSTRUCT congres plaats. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in Europa. In deze verkenning staat een analyse van de economische situatie in de bouw centraal. Daarnaast geven deskundigen uit de bouw, de financiële wereld en de wetenschap of van de overheid hun visie op wisselende onderwerpen die van belang zijn voor de structurele ontwikkeling van de bouwsector.

Vanwege de coronacrisis zal dit congres een hybride vorm hebben, waarbij u kunt kiezen tussen deelname in München zelf of een online deelname via webinars.

Voor meer informatie over de opzet en het programma kunt u de speciale congres website raadplegen. U kunt zich via de website ook aanmelden voor het congres.

De door Euroconstruct gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles bouwnijverheid bleven in juni gelijk
De orderportefeuilles van de totale bouwnijverheid kwam in juni uit op 9,6 maanden werk. De totale werkvoorraad bleef hiermee gelijk aan die in mei.

De werkvoorraad bij woningbouwbedrijven nam met drie tiende maand toe en kwam uit op 12,3 maanden, terwijl bij utiliteitsbedrijven de werkvoorraad met drie tiende maand afnam tot 9,1 maanden werk. Per saldo nam de werkvoorraad in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met één tiende maand toe naar 11,1 maanden werk.

Bij de grond-, water- en wegenbouwbedrijven bleef de werkvoorraad met gemiddeld 6,9 maanden werk in juni gelijk aan mei. De werkvoorraad daalde bij wegenbouwbedrijven met één tiende maand naar 6,1 maanden werk, terwijl de orderportefeuilles in de grond en waterbouw met twee tiende maand steeg naar 8 maanden werk.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Hoe hoog zijn de woningprijzen nu feitelijk?

NU.nl berichtte recent dat de prijzen van bestaande koopwoningen het hoogste niveau ooit hebben bereikt. In het verlengde meldde hetzelfde platform eerder dat hierbij de prijzen van verkochte nieuwbouwwoningen sterker zijn gestegen dan die van bestaande koopwoningen.

Reëel prijsniveau fors gestegen, maar nog onder de piek van voor de crisis in 2008
Het nominaal prijsniveau lag in mei 2020 circa 15% hoger ten opzichte van de piek van voor de crisis in 2008 (gele lijn in figuur). Echter, is dit beeld anders indien de reële ontwikkeling van woningprijzen – gecorrigeerd voor inflatie – wordt bekeken (blauwe lijn). Hieruit blijkt dat het reëel prijsniveau in 2020 nog onder de piek van voor de crisis in 2008 lag. Hoewel woningprijzen vanaf 2013 zeer krachtig zijn gestegen, kan dus nog niet gesproken worden van een historisch hoogtepunt.

Klik hier voor de volledige blog.

Inlichtingen bij Jeffrey Kok
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles bouwnijverheid namen licht toe in april

Na de daling in maart met zes tiende maand nam in april de werkvoorraad van bedrijven in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met twee tiende maand toe tot 11 maanden. Bij woningbouwbedrijven nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe en kwam uit op 12,1 maanden. De orderportefeuilles van bedrijven in de utiliteitsbouw bleven gelijk op gemiddeld 9,3 maanden werk.

In de grond-, water- en wegenbouw stegen de orderportefeuilles ook met twee tiende maand in april en kwamen uit op 6,9 maanden werk. De werkvoorraad nam in zowel de wegenbouw als in de grond en waterbouw met twee tiende maand werk toe naar respectievelijk 6,2 en 7,8 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Crisis en crisismaatregelen in de bouw
In de Nederlandse bouwsector dreigen 40.000 arbeidsjaren verloren te gaan in de komende twee jaar. Met gericht overheidsbeleid kan dit verlies tot de helft worden teruggebracht. Meest effectief zijn maatregelen die financieringsproblemen voor starters oplossen, verruiming bieden bij het ruimtelijk beleid en het mogelijk maken om tijdelijk op voorraad woningen te bouwen via een publiek opkoopfonds.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen publicatie ‘Crisis en crisismaatregelen in de bouw’ dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van BZK.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn