Archief:


Op 19 november 2020 vond ons jaarlijkse symposium over de bouwarbeidsmarkt plaats. Dit keer niet op locatie, maar digitaal tijdens een webinar.

In een korte presentatie werden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen?

De strategische reacties van verschillende actoren kwamen ook nadrukkelijk aan bod in het afsluitende paneldebat met vertegenwoordigers vanuit de sector en de overheid. Hoe komt de sector de crisis het best door? Welk overheidsbeleid gaat helpen en welke aspiraties zijn er vanuit de bouwsector nog richting de overheid? Wat kan de sector zelf doen? Komt er bijvoorbeeld een goede regeling voor de zware beroepen? En wat is de positie van zzp’ers in de bouw? Is de verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Het webinar kunt u hier terugkijken.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De warmtetransitie brengt een aanzienlijke opgave met zich mee in gebieden met bevolkingsdaling voor particuliere huiseigenaren, gemeenten en woningcorporaties. Krimpgebieden hebben een aantal bijzondere karakteristieken die ervoor zorgen dat de warmtetransitie kostbaarder is in deze gebieden en die het moeilijker maken om draagvlak te creëren. Dit concludeert het EIB in de onlangs verschenen studie ‘Betaalbaarheid van de warmtetransitie; beeld in krimpgebieden’.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Woningbouwopgave fors hoger door sterke toename van verwachte immigratie

De nieuwste demografische ramingen van het CBS wijzen op een woningbouwopgave van 95.000 woningen per jaar in de periode 2020-2024. Ook gemiddeld over de periode 2020 tot 2035 gaat het nog altijd om een opgave van 75.000 woningen per jaar. De kern van de uitbreidingsvraag zit in de private sector, terwijl de vervangingsvraag vooral bij de corporaties zit. De belangrijkste belemmeringen voor het realiseren van de uitbreidingsvraag zitten bij de ruimtelijke ordening en andere regelgeving die aangrijpt op de nieuwbouw van woningen. De corporaties lijken daarentegen financieel goed toegerust om een ambitieuze woonagenda te kunnen realiseren.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Woningbouwopgave tot 2035 en de investeringscapaciteit van corporaties’.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Aanpassing huurtoeslag meest effectief om betaalbaarheid te verbeteren

Met een aanpassing van het systeem van de huurtoeslag kunnen lage inkomens veel beter worden bereikt dan nu het geval is en kunnen 170.000 huishoudens uit een situatie met een hoog betaalbaarheidsrisico worden gehaald. Verbetering van de betaalbaarheid voor middeninkomens is het meest effectief en doelmatig te bereiken door de toegang tot de koopmarkt te verbeteren.

Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Betaalbaarheid op de woningmarkt’.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 19 november a.s. van 14.00 tot 15.30 uur vindt ons jaarlijkse symposium over de bouwarbeidsmarkt plaats. Dit keer niet op locatie, maar digitaal tijdens een webinar.

In een korte presentatie worden eerst de meest recente ontwikkelingen geschetst. Welke bewegingen zien wij tot nu toe in de werkgelegenheid? Wat is het beeld voor verschillende sectoren en beroepen? Wat zeggen spanningsindicatoren als de ontwikkeling van het aantal vacatures en welke knelpunten ervaren bedrijven bij de personeelsvoorziening? Wat zijn de verwachtingen voor de bouwarbeidsmarkt op korte en middellange termijn en hoe kunnen sociale partners en bedrijven op de ontwikkelingen inspelen?

De strategische reacties van verschillende actoren komen ook nadrukkelijk aan bod in het afsluitende paneldebat met vertegenwoordigers vanuit de sector en de overheid. Hoe komt de sector de crisis het best door? Welk overheidsbeleid gaat helpen en welke aspiraties zijn er vanuit de bouwsector nog richting de overheid? Wat kan de sector zelf doen? Komt er bijvoorbeeld een goede regeling voor de zware beroepen? En wat is de positie van zzp’ers in de bouw? Is de verplichte AOV een uitkomst voor zelfstandigen of schiet de vormgeving tekort?

Deze vragen worden behandeld tijdens het webinar.

Klik hier voor een PDF van het programma van 19 november.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Orderportefeuilles b&u-bedrijven in twee maanden met 0,3 maand afgenomen
De orderportefeuilles zijn in de b&u in augustus met drie tiende maand afgenomen naar 10,8 maanden werk ten opzichte van de laatste meting over juni. Binnen de b&u liepen de ontwikkelingen sterk uiteen. De werkvoorraad in de woningbouw kwam in augustus uit op 11,7 maanden werk. Dit is zes tiende maand lager dan in juni. De orderportefeuilles van utiliteitsbedrijven kwamen in augustus uit op 9,7 maanden, zes tiende maand hoger uit dan in juni.

Bij de grond-, water- en wegenbouwbedrijven steeg de werkvoorraad met gemiddeld drie tiende maand in augustus ten opzichte van juni en kwam uit op 7,2 maanden werk. De werkvoorraad steeg bij wegenbouwbedrijven met twee tiende maand naar 6,3 maanden werk, terwijl de orderportefeuilles in de grond en waterbouw met één tiende maand steeg naar 8,1 maanden werk.

De orderportefeuilles van de totale bouwnijverheid kwam in augustus uit op gemiddeld 9,6 maanden werk en bleef hiermee gelijk aan die in juni.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op 23&24 november vindt in München het 90e internationale EUROCONSTRUCT congres plaats. EUROCONSTRUCT is een samenwerkingsverband van 19 Europese onderzoeksinstituten die analyses maken van de ontwikkelingen in de bouw. Halfjaarlijks presenteert EUROCONSTRUCT, met als Nederlandse deelnemer het EIB, een verkenning van de te verwachten bouwproductie in Europa. In deze verkenning staat een analyse van de economische situatie in de bouw centraal. Daarnaast geven deskundigen uit de bouw, de financiële wereld en de wetenschap of van de overheid hun visie op wisselende onderwerpen die van belang zijn voor de structurele ontwikkeling van de bouwsector.

Vanwege de coronacrisis zal dit congres een hybride vorm hebben, waarbij u kunt kiezen tussen deelname in München zelf of een online deelname via webinars.

Voor meer informatie over de opzet en het programma kunt u de speciale congres website raadplegen. U kunt zich via de website ook aanmelden voor het congres.

De door Euroconstruct gepubliceerde onderzoeksrapporten zijn bij het EIB te bestellen.

Inlichtingen bij Oebele Vries
t 020 205 1611
ovries(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn