Archief:


Orderportefeuille woningbouw blijft toenemen
De werkvoorraad in de woningbouw is in november uitgekomen op 10,8 maanden, een stijging van twee tiende maand ten opzichte van oktober. De orderportefeuille in de utiliteitsbouw blijft op hetzelfde niveau met 10,2 maanden. De werkvoorraad van de b&u steeg naar 10,5 maanden, een stijging van een tiende maand ten opzichte van oktober.

In de grond-, water- en wegenbouw bleef de werkvoorraad in november met 6,2 maanden op hetzelfde niveau als in oktober. De werkvoorraad voor wegenbouw bleef steken op 5,3 maanden, terwijl die voor de grond- en waterbouw met een tiende maand is gestegen naar 7,1 maanden. De werkvoorraad van de gehele bouw is hiermee gemiddeld met een tiende toegenomen tot 9,4 maanden.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Martin Koning
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018-2023

Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst van het EIB worden de ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2018-2023’ gepresenteerd. Vervolgens zal in een paneldebat onder leiding van Sven Kockelmann worden stilgestaan bij het ‘Klimaatbeleid en de bouwopgave’. Het congres zal op donderdag 25 januari 2018 vanaf 12.45 uur plaatsvinden in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Klik hier voor het uitgebreide programma.

U kunt zich hier aanmelden.

Programma

12.45 uur – Ontvangst met broodjes
13.45 uur – Opening, Sven Kockelmann
13.50 uur – Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid, Taco van Hoek, directeur EIB
14.25 uur – Intermezzo
14.45 uur – Paneldebat ‘Klimaatbeleid en de bouwopgave’ o.l.v. Sven Kockelmann met- Hans Biesheuvel, voorzitter ONL voor Ondernemers

- Adri Bom, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen & Economie en Innovatie, provincie Zuid-Holland

- Lot van Hooijdonk, wethouder Duurzaamheid en Milieu, gemeente Utrecht (onder voorbehoud)

- Joost Nelis, directeur BAM Wonen bv

- Ed Nijpels, voorzitter SER-Commissie Borging Energieakkoord

16.00 uur – Sluiting en aperitief

Reisinformatie

Locatie

DeLaMar Theater
Marnixstraat 402
1017 PL Amsterdam

Auto

Indien u met de auto reist, kunt u gebruik maken van de parkeergarages:
- Q-Park Byzantium, Tesselschadestraat 1G, 1054 ET Amsterdam of
- Q-Park Europarking, Marnixstraat 250, 1016 TL Amsterdam

Parkeert u in de garage Q-park Europarking? dan kunt u gebruik maken van een Kortingskaart. Deze zijn verkrijgbaar bij de garderobe in het theater.

Openbaar vervoer

Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer, kunt u reizen met tram 1, 2 of 5 (uitstappen: halte Leidseplein) vanaf station Amsterdam Centraal.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw
In de periode 2018-2022 zijn 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw. Het zwaartepunt van de vraag ligt in de komende twee jaar, terwijl de instroom slechts geleidelijk op gang komt. De spanning op de bouwarbeidsmarkt zal hierdoor in 2018 en 2019 nog verder oplopen. Vanaf 2020 komt de bouwarbeidsmarkt in rustiger vaarwater.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de a.s. donderdag te verschijnen studie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022’, welke in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.

Klik hier voor het volledige persbericht.
Klik hier voor de volledige publicatie.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

In het Regeerakkoord van Rutte III zijn maatregelen opgenomen die op de woningmarkt aangrijpen. Deze maatregelen betreffen vooral aanpassingen van de fiscale behandeling van het eigen woningbezit. Per saldo pakken de maatregelen negatief uit voor de woonlasten, maar hier staat een bestedingsimpuls als gevolg van een algehele lastenverlichting tegenover. Per saldo zijn de effecten voor de woningmarkt bescheiden.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in de zojuist verschenen studie ‘De woningmarkt in het Regeerakkoord; effecten van verschillende beleidsmaatregelen’.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Taco van Hoek
(020) 205 16 00
eib@eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) organiseert op 15 december van 14:30-17:00 op verzoek van de paritaire organisaties in de bouw een congres over de bouwarbeidsmarkt. Het congres vindt plaats in het Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt in de periode 2017-2022. Hierbij worden drie thema’s behandeld: schaarste, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. Vragen die in het onderzoek en tijdens het congres aan bod komen zijn de volgende.

Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Komen maatschappelijke doelen rond duurzaamheid, energietransitie en circulariteit in het gedrang door een gebrek aan personeel? Wat kan de sector doen om het tij te keren en hoe kunnen sector en overheid hier samen effectief optrekken?

Zal de flexibilisering op de bouwarbeidsmarkt nog grotere vormen gaan aannemen en wat zou dit betekenen voor de bouwsector? Wat zijn de drijvende krachten achter de flexibilisering en willen de werkgevers straks weer meer werknemers in dienst gaan nemen?

In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder de mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen?

Klik hier voor een PDF van het programma van 15 december.

U kunt zich hier direct aanmelden.

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De funderingsbedrijven zien hun productie in de komende jaren verder stijgen door de groeiende nieuwbouw van woningen, vastgoed en infrastructuur. De funderingsmarkt groeit van ruim € 550 miljoen in 2016 naar € 700 miljoen in 2022, een groei van gemiddeld 3½% per jaar. Tot en met 2020 groeit de bouw van nieuwe woningen stevig door met gemiddeld 5 à 7 % per jaar. Daarnaast zorgen de omvangrijke bouwopgaven in de utiliteitsbouw en gww voor een toenemende vraag naar funderingswerk.

Dit komt naar voren uit het rapport ‘Trends op de funderingsmarkt; marktontwikkelingen en rolverdeling tot 2022’. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken).

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 00
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

De vervanging van bruggen in Nederland is één van de ingrijpendste opgaven voor de infrastructuur in de komende jaren. Bij deze opgaven zijn omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast. Niet alleen kan tot 15% worden bespaard op de levensduurkosten van bruggen (bouw en onderhoud), ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. Voor opdrachtnemers ligt hier een grote uitdaging om nieuwe business-modellen en samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Daarvoor is marktperspectief nodig, dat opdrachtgevers kunnen bieden met een programmatische aanpak en een innovatiegerichte aanbestedingspraktijk.

Dit komt naar voren uit het EIB-onderzoek ‘Bouwstenen voor beweegbare bruggen; verkenning maatschappelijke kosten en baten’ dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Het onderzoek maakt deel uit van het programma ‘Stroomversnelling bruggen’ van de Bouwcampus en sluit aan op thema’s van de Bouwagenda.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Inlichtingen bij Paul Groot
(020) 205 16 00
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn