tel: 020-205 1620
email: tendhoven@eib.nl

Thomas is sinds augustus 2018 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouw. Hij behaalde in 2018 de master Political Economy aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde daarvoor een bachelor Politicologie. Voor het EIB heeft Thomas stage gelopen bij Oxfam Novib, waar hij onderzoek deed naar belastingontwijking van multinationals.

Binnen het EIB is Thomas werkzaam als onderzoeker en is hij onderdeel van het social media team. Thomas is gespecialiseerd in duurzaamheids- en circulariteitsvraagtukken in de bouw. Zo heeft hij bijgedragen aan een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van aardgasvrije wijkaanpakken ten behoeve van het kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken en de vormgeving van een isolatievoucher voor woningeigenaren. Op het gebied van circulariteit is Thomas werkzaam aan het in kaart brengen van materiaalstromen voor de B&U en GWW. Naast duurzaamheid en circulariteit is Thomas ook betrokken bij onderzoek op het gebied van ruimtelijke ordening en het opstellen van macro economische scenario’s in het algemeen.

Tot slot is Thomas als afgevaardigde van het EIB lid van Euroconstruct. Euroconstruct is een netwerk van 19 Europese landen dat twee maal per jaar een rapportage produceert met de laatste ontwikkelingen en verwachtingen van de bouwsector in Europa.