tel: 020-205 1622
email: rsemenov@eib.nl

Dr. Radislav Semenov is econoom en werkt sinds 2007 als onderzoeker bij het EIB. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen. Binnen het Economisch Instituut voor de Bouw houdt Radislav met conceptuele en kwantitatieve aspecten van mark- en beleidsanalyses en prognoses. Radislav verzamelt gegevens over de ontwikkelingen in bouwnijverheid en gebouwde omgeving, draagt bij aan interpretatie van deze informatie zowel voor directe presentatie aan klanten (o.a. door de website Bouwactueel) als voor verschillende onderzoeken binnen instituut, in het bijzonder ramingen van productie en werkgelegenheid bij bouw en haar subtakken. Radislav heeft bijgedragen aan verschillende markt- en beleidsverkenningen, o.a. door de ontwikkeling van instrumentarium voor de gegevensanalyse en het ramen van de toekomstige ontwikkelingen.