tel: 020-205 1611
email: ovries@eib.nl

Oebele Vries is sinds 1986 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouw. Eerst als afdelingshoofd bouwmarkt en volkshuisvesting en sinds 2006 als adjunct-directeur.

Oebele Vries is in 1979 als econometrist afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na eerst een periode werkzaam te zijn geweest bij SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, heeft hij vervolgens vele jaren leiding gegeven aan het bouwmarktonderzoek binnen het EIB. Ook was hij belast met de Nederlandse bijdragen aan de bouwmarktramingen voor Euroconstruct.

Als adjunct-directeur draagt Oebele Vries zorg voor de organisatie op het gebied van financiële, administratieve, bestuurlijke, facilitaire en diverse overige interne zaken en fungeert in deze als klankbord voor de directeur.