tel: 020-205 1614
email: mboon@eib.nl

Marc is sinds februari 2019 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de bouw. Hij behaalde in 2018 de master Spatial, Transport and Environmental Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde daarvoor een bachelor Aarde en Economie.

Binnen het EIB is Marc werkzaam als onderzoeker op een groot aantal inhoudelijke themagebieden, waaronder wonen, de arbeidsmarkt en duurzaamheid. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar de startersproblematiek op de woningmarkt en de voorgestelde fiscale hervorming van het eigen woningbezit. Daarnaast heeft Marc zich beziggehouden met verschillende vraagstukken rondom zelfstandigen en hun pensioenopbouw en heeft hij het klimaatbeleid tot 2030 onder de loep genomen.

Tot slot is Marc coördinator van de website BouwActueel, waar maandelijks nieuwe feiten en cijfers over de bouwsector worden gepresenteerd. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de website.