tel: 020-205 1626
email: jking@eib.nl

Jerrel is sinds 2018 werkzaam bij het EIB als onderzoeker. Hij heeft internationale (ontwikkelings)economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lund University te Zweden.

Jerrel heeft in zijn rol als onderzoeker ervaring met data- en beleidsanalyses (o.a. kosten-batenanalyses), marktverkenningen en monitoring op verschillende thema’s, waaronder duurzaamheid en de arbeidsmarkt. Zo is hij betrokken geweest bij een driejarig monitoringsonderzoek (de Bouwagenda), waarbij hij gedurende deze looptijd verschillende duurzaamheidsdoelstellingen voor (o.a.) de infrasector heeft gemonitord. Tevens is Jerrel eindverantwoordelijke voor de dataverwerking en analyses middels enquêtes. Tegen deze achtergrond is hij betrokken (geweest) bij verschillende infraprojecten rond de PFAS- en stikstofproblematiek.