tel: 020-205 1617
email: jarnoldussen@eib.nl

Jelger is sinds 2016 als senior onderzoeker werkzaam bij het EIB. Hij is binnen het EIB gespecialiseerd in circulariteits- en duurzaamheidsvraagstukken, zowel op het gebied van woning- als utiliteitsbouw. Jelger was projectleider van internationaal onderzoeken naar de invoering van de EPBD en van een internationale prijsvergelijking van energielabels van woningen en kantoren. Tevens was hij projectleider van onderzoek naar de energiebesparing en de beleidsimplicaties die gepaard gaan met van het verplichtstellen van een energielabel voor kantoren, onderzoek naar kwalitatieve verbetering van het onderwijsvastgoed en onderzoek naar wet- en regelgeving gerelateerd aan duurzaamheid. Daarnaast heeft hij een maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitgevoerd van 20 aardgasvrije wijkaanpakken ten behoeve van kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken. Op circulariteitsgebied heeft Jelger een nulmeting uitgevoerd om materiaalstromen en milieukosten in de bouw te inventariseren en de economische effecten van een prijsopslag op beton in kaart gebracht. Daarnaast heeft hij onderzoeken uitgevoerd op het gebied van innovatie in de bouw. Jelger is lid van de adviesraad van het Expertise Centrum Warmte.