Gevolgen van strategische keuzes in beeld

Wat zijn de voor- en nadelen van een project? Wie dragen de lusten en wie de lasten? Wat levert een alternatieve inzet van middelen op? Is een alternatieve invulling van het project voordeliger? Welk prijskaartje hangt aan onzekerheden en risico’s op de lange termijn?

Dit zijn belangrijke vragen bij het nemen van besluiten over (investerings-) projecten die groot, langdurig of complex van aard zijn of waar belangen van verschillende partijen afgewogen moeten worden. Tegelijkertijd maken al deze uiteenlopende aspecten een afweging eerder moeilijker dan makkelijker.

Een kosten-batenanalyse (KBA) geeft antwoord op deze vragen en levert complete en overzichtelijk informatie die helpt om een besluit te nemen. Bij een KBA worden relevante voor- en nadelen van een project in kaart gebracht, zoveel mogelijk in geld uitgedrukt en samengevoegd. Effecten die niet verantwoord in geld uit te drukken zijn, worden apart vermeld.

Het EIB maakt kosten-batenanalyses voor diverse regio’s en ministeries. Zo heeft het EIB diverse kosten-batenanalyses uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta. Ook kan het EIB kosten-batenanalyses van andere bureaus evalueren (second-opinion).

De expertise van het EIB is ingezet bij kosten-batenanalyses op het gebied van arbeid, woningbouw, krimp, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprogrammering en onderhoudsstrategieën, energie en milieu. Het EIB is in staat om als onafhankelijke denktank opdrachtgevers te informeren over de kwaliteit en effecten van plannen.