Grond-, water- en wegenbouw: kennis van iedere deelmarkt

De gww-markt kent door het afwijkende opdrachtgeversbestand en de aard van de projecten een andere dynamiek dan de b&u.

Het EIB brengt in opdracht van belangenorganisaties en opdrachtgevers in de gww de marktontwikkelingen, financiering, marktcondities en contractvormen in beeld. Dit kunnen wij voor de hele gww en ook voor verschillende deelmarkten zoals wegenbouw, civiele betonbouw, ondergrondse netwerken, grondwaterbeheer en waterbouw.

Onderzoek voor belangenorganisaties richt zich onder meer op marktverkenningen en trends in de rolverdeling tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook de sectorstructuur en de werkgelegenheid in de gww met de betreffende deelmarkten kunnen hierbij in beeld worden gebracht. Daarnaast analyseren wij ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten. De jaarlijkse analyse van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is hier een voorbeeld van.

Voor opdrachtgevende partijen voeren wij onderzoek uit naar effecten van de uitvoering van concrete projecten op kosten, maatschappelijke hinder en sectorcapaciteit.Paul Groot
Senior Onderzoeker
020 205 1615
pgroot(Replace this parenthesis with the @ sign)eib.nl

Deel op Twitter
Deel op LinkedIn