Impuls voor gemeentelijke infrastructuur genereert € 1 miljard aan extra investeringen

Gemeenten staan voor grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en klimaatbestendigheid. De financiële positie van de gemeenten is door de coronacrisis echter verzwakt. Door budgetten van bestaande financiële regelingen vanuit het Rijk tijdelijk te verhogen en versneld in te zetten, kan in de periode 2021-2023 in totaal € 1 miljard aan extra gemeentelijke…

Lees artikel

Monitoring Bouwagenda

De Bouwagenda is ruim vier jaar operationeel geweest en beoogde diverse opgaven op het terrein van verduurzaming, circulariteit en productiviteit te versnellen en op te schalen. Het EIB is gevraagd om gedurende de loopduur van de Bouwagenda de voortgang van doelen en acties te monitoren. Hiertoe is in de zomer van 2020 een tussenmeting gepubliceerd…

Lees artikel

Waar kunnen 1 miljoen woningen worden gebouwd?

In de zeven provincies met de grootste druk op de woningmarkt kan de huidige plancapaciteit bijna 600.000 woningen opleveren in de periode 2021-2030. Daarmee moeten nog aanvullende bouwlocaties worden gevonden voor ongeveer 300.000 woningen. Deze locaties kunnen gevonden worden in de groene ruimtes rondom de steden, waar ook goede mogelijkheden liggen om de woningbouw mooi…

Lees artikel